Prodej betonu a materiálů

Výroba betonu

Vyrábíme transportbeton a zavlhlé betonové směsi v širokém spektru pevnostních tříd a druhů. Jedná se o betony vyráběné především podle normy ČSN EN 206-1. Naše kapacita je 35 m3 čerstvé směsi za hodinu. Minimální odběr již od 0,2 m3.

Služby

Zemní práce - široké spektrum služeb v oblasti zemních a výkopových prací. Provádíme přípravné práce pro stavby a úpravy terénu. Zhotovení základů, jímek, bazénů, přípojek a další práce.

Materiál

Prodej kvalitních písků, štěrků, kačírků a dovoz zeminy.

Základní sortiment na provozovně:

  • Písek kopaný, říční - frakce 0/4, zásypový
  • Drť – frakce 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, 0/32
  • Kačírek praný i nepraný – frakce 4/8, 11/22, 22/32

Sortiment na objednávku:

  • lomový kámen
  • netříděný písek
  • zemina a mulčovací kůra
  • štípané dřevo
  • stavební dřevo